Редакційний штат

Головний редактор

 • Олексій РОГОТЧЕНКО, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України

Редакційна колегія

 • Віктор СИДОРЕНКО, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, президент НАМ України (Україна)
 • Ірина ЗУБАВІНА, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України (Україна)
 • Тетяна ЗІНЕНКО, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна)
 • Тетяна ЗУЗЯК, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Александра КЛАПУТ-ВИШНЕВСЬКА, доктор мистецтвознавства, музична академія ім. Ф.Нововейського (Польща)
 • Ігор САВЧУК, доктор мистецтвознавства, професор, директор ІПСМ НАМ України (Україна)
 • Руслана БЕЗУГЛА, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)
 • Світлана ОЛЯНІНА, доктор мистецтвознавства, доцент, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна)
 • Олександр ФЕДОРУК, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України (Україна)
 • Юрій МОСЕНКІС, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України (Україна)
 • Леся СМИРНА, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, начальник відділу міжнародних наукових зв’язків НАМ України (Україна)
 • Віктор КАРПОВ, доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Національного авіаційного університету (Україна)
 • Олена КОЛОСНІЧЕНКО, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)
 • Ольга ПЕТРОВА, доктор філософських наук, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна)
 • Любов ДРОФАНЬ, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ІПСМ НАМ України (Україна)
 • Іветта ХАСАНОВА, молодший науковий співробітник ІПСМ НАМ України (Україна)
 • Микола ЯКОВЛЄВ, доктор технічних наук, професор, академік НАМ України (Україна)