Українське малярство першої третини ХХ століття в науковому дискурсі: Національний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-7752.18.2022.271060

Ключові слова:

українське малярство, художник, національне мистецтво, національний контекст, реалізм, модернізм, авангард, науковий дискурс

Анотація

У статті розглянуто наукові праці, у яких поняття «національне» досліджувалося крізь призму творчих інтенцій українських художників у царині живопису. На основі аналізу літературних джерел показано, що формування національного контексту українського малярства першої третини ХХ століття обумовлене рядом чинників — історичними та культурними особливостями часу, цінностями та світоглядними засадами творчості митців. Актуалізація наукового дискурсу в руслі національного мистецтва, сприяла поглибленому вивченню розвитку та функціонування українського малярства вказаного періоду, творчих візій митців. Методологія дослідження ґрунтується на засадах історизму й системності, застосовано культурно-історичний метод для з’ясування передумов, причинно-наслідкових зв’язків, реконструкції розвитку українського живопису в діахронному та синхронному вимірі, герменевтики — для обґрунтування поступу українського живопису і його значення для культури. Осмислення візії українського малярства першої третини ХХ століття в публікаціях учених, базується на огляді виставок, аналізі творів, вивченні біографій та етапів творчості художників. Аргументовано, що у творчих інтенціях митців, які сповідували реалізм чи формували засади українського модернізму та авангарду, поняття «національного» визначало стратегію розвитку українського малярства.

Біографія автора

Марина Юр, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України

Посилання

Antonovy’ch, D. (1926). Dmy’tro Bezperchy’j (1825–1913). Praga: Vy’d-vo ukr. molodi.

Antonovy’ch, D. (1925). Oleksander Murashko (1875–1919). Praga: Vy’d-vo ukr. molodi.

Afanas’yev, V. (2003). Kompleksne xudozhnye oformlennya selyans’kogo sanatoriyu na Xadzhy’beyevs’komu ly’mani bilya Odesy’, 1928 rik. MIST: My’stecztvo. Istoriya. Suchasnist’. Teoriya, 1, 17–33.

Benyax, N. (2003). Choty’ry’ zayavy’ My’xajla Bojchuka do Vy’dilu Naukovogo tovary’stva im. T. Shevchenka. Visny’k L’vivs’kogo universy’tetu: Seriya my’stecztvoznavstvo, 3, 332–335.

Bilokin’, S.I. (1988). My’xajlo Bojchuk i problemy’ monumentalizmu. Pam’yatky’ Ukrayiny’, 2, 10–13.

Bilokin’, S.I. (1986). My’xajlo Bojchuk: dzherela i literatura. Ky’yiv.

Ripko, O., Pry’stalenko, N. (avt. tekstu ta uporyad.). (1991).

Bojchuk i bojchukisty’, bojchukizm: monumental’ne my’stecztvo. Zhy’vopy’s. Grafika. Kny’ga. Dekoraty’vno-uzhy’tkove my’stecztvo. Fotografiya. Dokumenty’: katalog vy’stavky’. L’viv: Red.-vy’d. viddil obl. upr. po presi.

Vely’chko, O. (1930). Oleksa Novakivs’ky’j. Chervony’j shlyax, 5–6 (86), 205–210.

Vy’gnanecz’, Iv. (1947). My’xajlo Bojchuk. Arka, 4, 19–24.

Voloshy’n, L. (1998). «Bojchukist» Oxrim Kravchenko. Obrazotvorche my’stecztvo, 2, 19–21.

Golubecz’, M. (1926). P. Xolodny’j. L’viv: Ukr. my’stecztvo.

Golubecz’, M. (1925). Sto lit galy’cz’kogo malyarstva (1804–1904). Stara Ukrayina: chasopy’s istoriyi i kul’tury’, 7–10, 140–153.

Zalozecz’ky’j, V. (1934). Oleksa Novakivs’ky’j. L’viv: Naklad Ukr. t-va pry’xy’l’ny’kiv my’stecztv.

Kravchenko, Ya. (2005). Shkola My’xajla Bojchuka. Oxrim Kravchenko: xudozhny’k i chas. L’viv; Ky’yiv: Oranta.

Kravchenko, Ya. (2010). Shkola My’xajla Bojchuka. Try’dcyat’ sim imen. Ky’yiv: Majsternya Kny’gy’-Oranta.

Lagutenko, O. A. (avt. teksta). (2010). Mihail Stepanovich Tkachenko. 1860–1916: Albom. Kiev: Kornes.

Ly’tovchenko, I. 1994. Bojchuk i suchasnist’. Obrazotvorche my’stecztvo, 2, 6–8.

Lobanovskiy, B. (1996). O Mihayle Boychuke i «boychukistah». Vizantiyskiy angel, 2, 46–52.

Slipko-Moskal’cov, O. (1930). M. Bojchuk. Xarkiv: Rux.

My’xajlov, Yu. (1930). M. Zhuk. Xarkiv: Rux.

Nikolayev, O. (1927). Sergij Vasy’l’kivs’ky’j: zhy’ttya j tvorchist’ (z nagody’ desyaty’ rokiv z dnya smerti malyara): 1917–1927. Xarkiv: Druk. vy’d-va «Proletary’j».

Slipko-Moskal’cov, O. (1931). O. Murashko. Xarkiv: Rux.

Pavlenko, M. (1927). Petro Levchenko (1859–1917). Praga: Vy’d-vo ukr. molodi.

Pry’stalenko, N. (1997). Dolya shkoly’ My’xajla Bojchuka — nashoyi gordosti, slavy’, skorboty’. Ukrayins’ka kul’tura, 7, 15–19.

Programa majsterni monumental’nogo my’stecztva 1922–1923 rr. M. Bojchuka. (1991). Obrazotvorche my’stecztvo, 6, 39–40.

Rutkovs’ky’j, M. (1927). Sergij Vasy’l’kivs’ky’j (1854–1917). Praga: Vy’d-vo ukr. molodi.

Svyenciczky’j, I. (1927). Modest Sosenko (1875–1920). Praga: Vy’d-vo ukr. molodi.

Sy’dorenko, A. (2009). Monumental’ni rozpy’sy’ «bojchukistiv» u Nacional’nij akademiyi obrazotvorchogo my’stecztva i arxitektury’. Visny’k Xarkivs’koyi derzh. akad. dy’zajnu i my’stecztv: zb. nauk. pracz’, 13, 148–160.

Sokolyuk, L. (2002). Grafika bojchukistiv: monografiya. Xarkiv; N’yu-Jork: Vy’d-vo M.P. Kocz’.

Sokolyuk, L.D. (2004). My’xajlo Bojchuk ta jogo koncepciya rozvy’tku ukrayins’kogo my’stecztva (persha trety’na XX st.). (Avtoref. dy’s. … d-ra my’stecztvoznav.: 17.00.05). Xarkivs’ka derzh. akad. dy’zajnu i my’stecztv; In-t my’stecztvoznav., fol’klory’sty’ky’ ta etnologiyi im. M. T. Ry’l’s’kogo. Ky’yiv.

Sokolyuk, L. (2002). Problema nacional’nogo sty’lyu v ukrayins’komu my’stecztvi XX — pochatku XXI stolittya. Visny’k Xarkivs’koyi derzh. akad. dy’zajnu i my’stecztv, 6, 72–75.

Sokolyuk, L. (2003). Problema nacional’nogo sty’lyu v ukrayins’komu my’stecztvi pershoyi trety’ny’ XX stolittya. My’stecztvoznavstvo Ukrayiny’, 3, 25–31.

Sokolyuk, L. (2002). Problema nacional’noyi formy’ v ukrayins’komu my’stecztvi ta my’stecztvoznavstvi XX stolittya. Visny’k Xarkivs’koyi derzh. akad. dy’zajnu i my’stecztv, 7, 51–59.

Tarasenko, O. A. (1996). Problema natsionalnogo stilya v zhivopisi moderna i avangarda (tvorchestvo ukrainskih i russkih hudozhnikov kontsa XIX — nachala XX vv.). (Avtoref. dis. … d-ra iskusstvovedeniya: 17.00.05). Yuzhnoukrainskiy gos. pedagogicheskiy un-t im. K. D. Ushinskogo. Lvov.

Udris, I. (2010). Ukrayins’ky’j sty’l’ u vitchy’znyanomu my’stecztvi ta my’stecztvoznavstvi pochatku XX stolittya: nacional’ny’j ta yevropejs’ky’j kontekst. Molod’ i ry’nok, 11, 53–58.

Fedoruk, O. (1993). Shtry’xy’ do portreta majstra. Ukrayins’ke my’stecztvoznavstvo, I, 134–141.

Xmury’j, V. (1931). Novakivs’ky’j. Xarkiv: Rux.

Chlenova, L. (2003). My’stecztvo XI–XVIII st. Nacional’ny’j xudozhnij muzej Ukrayiny’: Al’bom. Ky’yiv: Atraniya Nova.

Shejko, V. (2012). Formuvannya ob’yednan’ xudozhny’kiv Ukrayiny’ u 20-x rr. XX st. Kul’tura Ukrayiny’: zb. nauk. pracz’, 39, 4–15.

Shkandrij, M. (2010). Vstup. My’xajlo Bojchuk ta jogo shkola monumental’nogo my’stecztva: Al’bom. (S. 9–13). Ky’yiv: Galereya.

Yur, M. (2005). Ukrayins’ky’j selyans’ky’j nastinny’j rozpy’s i bezpredmetny’j zhy’vopy’s K. Malevy’cha 1915–1917 rr.: konstrukty’vna ideya. VI Mizhnarodny’j kongres ukrayinistiv. Muzy’koznavstvo, obrazotvorche my’stecztvo, teatroznavstvo, kinoznavstvo, 2, 344–353. Donecz’k; Ky’yiv: Vy’d-vo Asociaciyi etnologiv.

Yur, M. (2009). Ry’tm yak sty’leutvoryuyuchy’j chy’nny’k u pobudovi prostoru zhy’vopy’sny’x tvoriv M. Bojchuka ta bojchukistiv. My’stecztvoznavstvo Ukrayiny’: zb. nauk. pr, 10, 21–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

Статті